Ιστορικά Στοιχεία

Ιστορικά Στοιχεία

Αρχαιολογικά ΕυρήματαΗ περιοχή παρουσιάζει μια συνέχεια ζωής και πολιτισμού από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τους νεότερους. Ο εύφορος κάμπος και οι πήγες Βοϊράνης συντηρούσαν αυτούς τους πρώτους οικισμούς , οι όποιοι  κατοικήθηκαν και στους ιστορικούς χρόνους.

Ευρήματα αποκαλύπτουν την ύπαρξη ελληνιστικών οικισμών στο Δοξάτο, τον Άγιο Αθανάσιο, το Κεφαλάρι και την Αγορά. Στον κάμπο Κυργίων ανασκάφηκε , ακόμη, τμήμα αρχαίου νεκροταφείου όπου βρέθηκε μακεδονικός τάφος. Συνεχίστε την ανάγνωση «Ιστορικά Στοιχεία»

Ιστορία 7000 Χρόνων

Ιστορία 7000 Χρόνων

ΚατοχήH αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ίχνη των προϊστορικών κατοίκων που έζησαν στο Δοξάτο (θέση Δοξάτ Τεπέ), στον κάμπο των Κυργίων και στο Κεφαλάρι πριν από 5.000 έως 7.000 χρόνια. Ο εύφορος κάμπος και οι πηγές Βοϊράνης συντηρούσαν αυτούς τους πρώτους οικισμούς, οι οποίοι κατοικήθηκαν και στους ιστορικούς χρόνους. Συνεχίστε την ανάγνωση «Ιστορία 7000 Χρόνων»

Γενικό Ιστορικό Περίγραμμα της Περιοχής της Δράμας: Δήμος Δοξάτου

Γενικό Ιστορικό Περίγραμμα της Περιοχής της Δράμας: Δήμος Δοξάτου

 

ΚρίφλαΗ ιστορία της περιοχής του σημερινού Δήμου Δοξάτου από την προϊστορική περίοδο μέχρι και το 19ο αιώνα βασίζεται κυρίως σε αρχαιολογικά ευρήματα και όχι σε αναφορές σε ιστορικές πηγές. Για το λόγο αυτόν η ιστορική εξέλιξη στην περιοχή μας πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο ιστορικό περίγραμμα που θα αφορά την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, επειδή γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη και στην περιοχή της Δράμας Συνεχίστε την ανάγνωση «Γενικό Ιστορικό Περίγραμμα της Περιοχής της Δράμας: Δήμος Δοξάτου»