Κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία

Μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων του χωριού είναι η κτηνοτροφία, η οποία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει µια θετική προοπτική. Τα προβλήματα, ωστόσο που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, σχετίζονται ιδιαίτερα µε το σύστηµα των υποδοµών, των σχέσεών τους µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τους εµπόρους και των σχέσεών τους µε τις υπηρεσίες της Νοµαρχίας. Συνεχίστε την ανάγνωση «Κτηνοτροφία»