Η Τσαμπούνα

Η Τσαμπούνα

Μία σύγχυση σε ότι αφορά την τσαμπούνα επικρατεί, εδώ που τα λέμε. Εδώ, θα Τσαμπούνα Ιπροσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, όσον αφορά το μουσικό όργανο του τόπου μας, καθώς για τέτοιο πρόκειται.

Η τσαμπούνα, λοιπόν, είναι είδος παραδοσιακού ασκοφόρου πνευστού μουσικού οργάνου αντίστοιχο με τον αρχαίο άσκαυλο, που αναπτύχθηκε κυρίως στις Κυκλάδες και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Και όχι μόνον… Εμφανίζεται δε, για πρώτη φορά τον 5ο π.Χ. αιώνα.

Την συναντάμε επίσης, ως τζαμπούνα ή σαμπούνα. Κάποιοι μάλιστα, τη θεωρούν όμοια με την γκάιντα, την πίπιζα (ελληνιστί ζουρνάς), την ασκομαντούρα, την τσαμπουνοφυλάκα, το αγγείον ή το τουλούμι. Συνεχίστε την ανάγνωση «Η Τσαμπούνα»