Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυργίων «ΑΡΙΩΝ», είναι αναγνωρισμένο Πολιτιστικό Σωματείο Αρίωνπου δημιουργήθηκε το 1960 (ο παλαιότερος σύλλογος του Δήμου μας).

Σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, που βασίζονται σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ηθικές αξίες τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με όλους όσους κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, απώτεροι στόχοι του αποτελούν, η καταγραφή, διατήρηση και διάδοση όλων των λαϊκών παραδόσεων, ηθών και εθίμων καθώς και αντικειμένων που μαρτυρούν την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, η γνωριμία με πολιτισμούς άλλων λαών και εθνικοτήτων καθώς και η προώθηση των εθνικών ιδανικών και των πανανθρώπινων αξιών της αγάπης, της ειρήνης της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. Συνεχίστε την ανάγνωση «Ο Σύλλογος»